Toiminta

Lippukunta on paikallisen partiotoiminnan ydin

Laumat, vartiot ja vaeltajaryhmät kuuluvat lippukuntaan, lpk. Lippukunnanjohtaja, yhdistyksen puheenjohtaja, on yli 18-vuotias. Tilaa, jossa partiolaiset kokoontuvat, kutsutaan koloksi.

Lippukuntia on Suomessa 850. Jokainen lippukunta kuuluu johonkin maamme 18:sta partiopiiristä. Piirit ovat keskusjärjestön, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n, jäseniä. Keskusjärjestö huolehtii siitä, että suomalainen partiotoiminta on Partiotyttöjen Maailmanliiton ja Partiopoikien Maailmanjärjestön periaatteiden mukaista.

Sudenpennut ovat 7–10-vuotiaita partiolaisia. Heidän ryhmäänsä kutsutaan laumaksi. Laumanjohtaja, lj, on yli 15-vuotias. Hänet on koulutettu tehtäväänsä. Lauma suorittaa sudenpentuohjelmaa, johon kuuluvat leikit, seikkailut ja tarinat. Laumat osallistuvat retkille, leireille, kisoihin ja muihin tapahtumiin.

Seikkailijat ja Tarpojat (Vartiolaiset) ovat 10–14-vuotiaita partiolaisia. Heidän ryhmäänsä kutsutaan vartioksi. Viikoittaisia kokoontumisia johtaa muutaman vuoden vartiolaisiaan vanhempi, tehtäväänsä koulutettu vartionjohtaja, vj. Vartiolaiset opettelevat partiolaisen perustaitoja suorittamalla luokkamerkkejä ja taitomerkkejä. Retkeily ja leirit ovat vartiolaisille erityisen tärkeitä.

Samoajiksi ja Vaeltajiksi kutsutaan yli 14-vuotiaita partiolaisia. He ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat ryhmissään projekteja. Vaeltajaohjelma kannustaa vaeltajia asettamaan toiminnalleen tavoitteita, sitoutumaan niihin ja seuraamaan niiden toteutumista. – Vaeltajat valloittavat vuorenhuippuja, uusia maita ja elamänalueita.

Lippukunnan johtajiston muodostavat kaikki siinä toimivat 17 vuotta täyttäneet partojohtajat, jotka ovat käyneet partiojohtajien peruskurssin.

 

 

Mitä muuta partiossa tehdään?

·         Opitaan kädentaitoja, sudenpentukin osaa vuolla.

·         Retkeillään lähiluonnossa metsässä, vesillä, erämaassa, … Yövytään kämpässä tai teltassa, kesällä ja talvella. Partiolaiset huolehtivat varusteistaan ja pakkaavat reppunsa itse. Retken kaikinpuolisen onnistumisen varmistavat makuupussi ja makuualusta sekä kunnon sadeasu.

·         Oman lippukunnan leirillä on turvallista opetella leiriläiseksi. Myös piirit ja keskusjärjestö järjestävät leirejä. Leirille voi lähteä myös ulkomaille.

·         Partiotaitokilpailut eli pt-kisat järjestetään nuoremmille päiväsaikaan ja varttuneemmille kisat jatkuvat yli yön. Kisoissa edetään suunnistamalla maastossa. Matkan varrella mitataan partiossa opittuja taitoja ja tietoja, seikkaillaan, hullutellaan, testataan päätä ja käsiä. Sudenpennut kulkevat omissa partiotaitokisoissaan saattajan kanssa.

·         Harjoitellaan ensiapua ja pelastuspalvelua.

·         Osallistutaan kehitysapu- ja ympäristönsuojeluprojekteihin.

·         Partiossa aikuisetkin leikkivät ja laulavat.

·         Päätetään yhdessä. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mitä partio maksaa?

Oman partiolippukunnan eli Porvoon Metsänkävijöiden jäsenmaksu on ensimmäisenä vuonna 25 € (2014). Lisäksi tulee Suuomen Partiolaisten jäsenmaksu joka on suuruudeltaan n. 50 euroa. Raha kuluu toimintaan, kukaan johtaja ei saa palkkaa tai korvausta esim. viikkokokousten pitämisestä – toiminta on vapaaehtoistyön varassa. Maksettuaan jäsenmaksun partiolainen:

·         voi osallistua lippukunnan ja piirin toimintaan sekä valtakunnalliseen ja kansainväliseen partiotoimintaan

·         saa kotiinsa Partio-lehden

·         on vakuutettu. Vakuutus korvaa partiotilaisuuksissa ja matkalla niihin tai niistä pois sattuneet tapaturmat ja vahingot. Tapaturma- ja matkavakuutuksen osalta partiovakuutus on toissijainen vakuutetun omiin vakuutuksiin nähden.

·         saa Suomen Retkeilymajajärjestö – SRM ry:n jäsenedut

·         saa 15 %:n alennuksen partiokauppojen normaalihintaisista tuotteista, ei partiovarusteista.

Jäsenmaksun lisäksi partiolainen tarvitsee jonkin verran retkeilyvarusteita. Ainakin kunnon makuupussi alustoineen tarvitaan jo ensimmäisellä retkellä. Sen voi myös tietenkin aluksi lainata.

Leirit ja retket ovat omakustanteisia ts. voittoa ei haeta. tyypillisesti viikonlopun leiri maksaa 25-30 euroa.

Toiminnan tavoitteena on vastuunsa tunteva kansalainen

Partiotoiminnan tavoitteena on auttaa lasta ja nuorta kasvamaan vastuuntuntoiseksi ja itsenäisesti ajattelevaksi yhteiskunnan jäseneksi

Partiossa uskotaan ihmisen henkilökohtaiseen kehitykseen. Kehitystä tukevat sellaiset periaatteet kuin toisten hyväksyminen, uuden oppiminen, maailmankatsomuksen avartuminen, usko korkeimpaan.

Partiotoiminta on vapaaehtoista kansalaistoimintaa. Se on nuorten toimintaa, jossa tarvitaan eri-ikäisiä aikuisia ohjaamassa ja tukemassa lasten ja nuorten kasvua. Partiotoiminta on avointa kaikille. Se on itsenäisiä ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Partioliike on kansainvälinen: partiolaisia on miltei kaikissa maailman maissa. Yhteensä meitä on maailmassa tällä hetkellä 35 miljoonaa, Suomessa 75 000.

Partio on kasvatusjärjestelmä

Partiossa toimitaan ryhmässä: laumassa, vartiossa tai vaeltajaryhmässä. Ryhmässä kasvaa vastuuseen ja oppii toisaalta, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea. Partio-ohjelma etenee nousujohteisesti. Muita kasvatuskeinoja ovat perinteet, partioaate, tekemällä oppiminen, toiminta luonnossa, sosiaalinen toiminta, johtajatehtäviin kouluttaminen, kansainvälinen toiminta.

Partiolupaus on yhteistä kaikille maailman partiolaisille. Se ei ole vala vaan lupaus, joka velvoittaa meitä pyrkimään joka päivä kohti partioihanteita, parhaan kykymme mukaan.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Porvoon Metsänkävijät partiolippukuntana

Suomessa on tällä hetkellä 23 Metsänkävijälippukuntaa. Metsänkävijät on erikoisuus suomalaisessa partiotoiminnassa, mutta ei kylläkään mikään uutuus. Vuoden 1917 jälkeen on tapahtunut kaikenlaista. Tunnetuksi Metsänkävijät tekee yhtenäiset huivit ympäri Suomen; kaikkien mänkijöiden huivit ovat sinivalkoisia, siten, että vasen puoli huivista on valkoinen. Metsänkävijät määrittelivät hyvin pian ensimmäisten lippukuntien perustamisen jälkeen omat erikoispiirteensä - lähinnä toiminnan myötä. Erityispiirteet ovat säilyneet vuosikymmenten myllerryksessä ja nykyään mänkijät tunnetaan mm. erähenkisempinä kuin muut lippukunnat.

Omalla lippukunnallamme on siis kaksi "erikoisalaa" joihin panostamme. Perinteisesti metsänkävijälippukunnat ovat erälippukuntia panostaen mm. retkiin, vaelluksiin ja eräohjelman käyttöön. Toisaalta lippukunnassamme on joukko sisupartiolaisia. Sisupartiolaiset ovat aisti-, liikunta- tai kehitysvammaisia partiolaisia. Sisupartiointi on osa partiotoimintaa, jossa toteutetaan normaalia partiotoimintaa kunkin sisupartiolaisen kykyjen mukaan sovellettuna.

Porvoon suomalaisen seurakunta toimii lippukuntamme taustayhteisönä. Paikallinen seurakunta onkin monella paikkakunnalla kaikkien halukkaiden partiolippukuntien taustayhteisö.  Käytännössä saamme seurakunnan kautta tilat kokoontumisille Näsin alueelta, samoin varastotilaa ja pientä taloudellista tukea.

 

 

Varusteet ja pukeutuminen

Partiossa liikutaan paljon ulkona ja luonnossa, myös viikkokokouksissa. Tämän vuoksi on tärkeää että lapsella on AINA mukana ulkoiluun soveltuvat vaatteet ja kengät. Sadekelillä esimerkiksi kumisaappaat, sadetakki ja mahdollisesti sadehousutkin. Eli meille keli ei ole este olla ulkona. Samalla opetellaan sään mukaista pukeutumista.

 

Kokouksissa, leireillä ja juhlissa tarvitaan partiopaitaa. Partiopaita on kaikilla Porvoon Metsänkävijöillä ruskea partiopaita (myös sudenpennuilla vaikka partiokaupassa voivat muuta väittääkin). Partiopaitaa käytetään siis JOKAISESSA partiokokouksessa. Partiopaidan kannattaa olla hiukan iso jotta alle saa vaikka ohuen villapaidan tms. – joskus ollaan partiopaidalla ulkona viileälläkin kelillä.

Juhla-asuna (itsenäisyyspäivänä, yrjönpäivänä keväällä ja mm. paraateissa) on tytöillä partiopaidan lisäksi ruskea hame ja ruskeat salmiakkiruudulliset polvisukat, pojilla partiopaidan lisäksi ruskeat housut/kesällä shortsit ja ruskeat salmiakkiruudulliset nilkkasukat. Molempien asuun kuuluu partiovyö.

Kaikkien päähine juhlissa/paraateissa on väiski. Väiski on perinteinen suomalainen päähine, kalottilakki. Se on ommeltu ohuesta sinisestä puuvillakankaasta tai talviväiski neulottu villasekoitelangasta. Lakissa on neljä kiilaa, saumojen peitteenä edestä taakse ja sivulta toiselle kulkee valkoinen 12 mm leveä raita. Raidat muodostavat valkoisen ristin, joka leikkaa päälaella. Myös päähineen reunaa kiertää valkoinen raita.

 

Partiopaitoja, vöitä ja väiskejä saa partioaitasta Helsingissä joko itäkeskuksessa, jumbossa tai keskustassa yrjönkadulla. Jos hakee partiopaidan itse niin samalla kannattaa ottaa ”Suomen Partiolaiset” merkki, n. 12 cm pitkä suomen partiolaisten järjestötunnus. Uusimaa ja Porvoo merkit saa ostaa kololla 2 euroa kpl.  Paita ja merkki maksavat yhteensä hiukan alle 50€. Partiovyön ja väiskin voi hankkia myöhemminkin, molemmat ovat oivallisia vaikka joululahjaksi.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________